INTENCJE MSZALNE 17 - 23 CZERWCA

PONIEDZIAŁEK 17 CZERWCA

7.00 + Tadeusza Stępnia (16 r.), Jana i Elżbietę of. Żona

7.00 + Mariannę, Władysława Marcińczak, rodzeństwo, Leszka Kostyrę, Stefana, Aleksandra Strąków  of. Córka

7.00 Poza Parafią: + Zdzisława, Halinę Dymków of. Córka

18.00 Dziękcz. – błag. w 19 rocz. święceń kapłańskich ks. Marcina of. Rodzice

18.00 Poza Parafią: Greg.: + Janusza Tylkowskiego of. Żona

18.00 Poza Parafią: + Jana Górskiego (7 dz.) of. Żona

18.00 Poza Parafią: + Eugenię Żak of. Zdzisława z córkami

WTOREK 18 CZERWCA

7.00 + Jana (17 r.), Halinę, Krzysztofa, Dariusza Michalczyk, rodz. ob. stron, Henryka Kandra, Irenę, Jana Górka of. Rodzina

7.00 + Leokadię Misiak (1 r.), Eugeniusza i Witolda of. Rodzina Gazdów

18.00 + Antoniego, Władysława, Janinę Cuch, Stanisława, Stanisławę, Tadeusza Pracz of. Rodzina

18.00 Poza Parafią: + Michała Pawelca of. Rodzina Górskich i Samulów

18.00 Poza Parafią: Greg.: + Janusza Tylkowskiego of. Żona

ŚRODA 19 CZERWCA

7.00 + Halinę Agnieszczak (4 r.), Leona, Jadwigę Paziewską of. Rodzina

7.00 + Hannę i Zbigniewa (20 r.) Bachman of. Dzieci

10.00 Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego

18.00 + Eugeniusza (r.), Jana Paziewskich, zm. rodziców ob. stron

18.00 Poza Parafią: Greg.: + Janusza Tylkowskiego of. Żona

18.00 Poza Parafią: + Eugenię Żak of. Zdzisława z córkami

18.00 Poza Parafią: + Michała Pawelca of. Regina i Dorota Pawelec

CZWARTEK 20 CZERWCA Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

8.00 + Helenę Hys, Józefa, Jana, Bronisławę, Andrzeja, Bronisławę

8.00 + Teresę i Jana Wiśnioch of. Córka

10.00 Za parafian

10.00 Poza Parafią: Greg.: + Janusza Tylkowskiego of. Żona

17.00 Dziękcz. – błag. w 18 rocz. ślubu Urszuli i Grzegorza oraz o błog. dla dzieci

17.00 Poza Parafią: O Boże błog. dla rodziny Baryłków i Meterów of. Marianna

PIĄTEK 21 CZERWCA

7.00 + Bogdana Jendryszka (1 r.) of. Żona z synem

7.00 + Jana, Irenę Kwiecińskich of. Syn

18.00 + Jerzego Starka (r.), Zofię Bąbel, zm. Starków, Wichowiczów

18.00 Poza Parafią: Greg.: + Janusza Tylkowskiego of. Żona

18.00 Poza Parafią: + Mariana i Wandę Domańskich of. Syn

SOBOTA 22 CZERWCA

7.00 + Wandę, Henryka Marcińczak of. Syn Andrzej

7.00 + Zofię Babik (2 r.)

16.00 ślub

17.00 ślub

18.00 + Mieczysława Dąbrowę, zm. Dąbrowów, Kowalczyków, Pawelców, Laskowskich, Sągalów 

18.00 Poza Parafią: Greg.: + Janusza Tylkowskiego of. Żona

18.00 Poza Parafią: Dziękcz. – błag. w 15 rocz. ślubu Barbary i Grzegorza

18.00 Poza Parafią: + Józefa Pracza (15 r.) of. Agnieszka

NIEDZIELA 23 CZERWCA

8.00 Dziękcz. – błag. w 20 rocz. ślubu Moniki i Remigiusza of. Mama

8.00 Poza Parafią: + Józefa Babika of. Mieszkańcy ul. Milanowskiej

8.00 Poza Parafią: + Bogdana (1 r.), Stanisława, Józefę Jendryszek of. Synowa

10.00 W intencji parafian

10.00 Poza Parafią: Greg.: + Janusza Tylkowskiego of. Żona

10.00 Poza Parafią: + Eugeniusza, Jana Kobusów, zm. dziadków of. Córka

12.00 Dziękcz. – błag. w 20 rocz. ślubu Ewy i Mirosława 

17.00 Dziękcz. – błag. w rocz. ślubu Krystyny i Stanisława of. Dzieci

17.00 Poza Parafią: + Wandę, Jana, Mirosława, Bogdana Kulików, Józefa Ragusa, Grzegorza Majsterka of. Rodzina