Sakramenty święte w parafii

1. Sakrament chrztu świętego jest udzielany w IV niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 10.00. Przed udzieleniem chrztu rodzice i rodzice chrzestni zobowiązani są do wysłuchania czterech katechez. Rodzice chrzestni spoza parafii powinni przedstawić w kancelarii zaświadczenie od swego proboszcza o możliwości dopuszczenia ich do godności rodzica chrzestnego. Na spisanie aktu (w tygodniu poprzedzającym chrzest) należy zabrać ze sobą skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. 

Rodzicem chrzestnym (zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, kan. 874) może zostać katolik, który przyjął sakrament bierzmowania oraz Eucharystii, prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić. Ponadto musi być wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej. 

2. Sakrament bierzmowania zaplanowany jest na maj 2020 roku. Przygotowanie rozpoczyna się w 7  klasie szkoły podstawowej i trwa dwa lata. 

3. Pierwsza Komunia święta dzieci zaplanowana jest na 17 maja 2020 roku. Przygotowanie rodziców i dzieci trwa rok. Katechezy dla rodziców odbywają się w IV niedzielę każdego miesiąca. 

4. Sakrament pokuty i pojednania w naszym kościele jest sprawowany kwadrans przed każdą Mszą świętą w dni powszednie oraz w niedzielę i święta. Zachęcamy do przystępowania do tego sakramentu przed liturgią, tak by móc w pełni korzystać z owoców Eucharystii. 

5. Sakramentu chorych udzielany podczas Mszy świętej w Dniu Chorych (Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes) 11 lutego. Chorych odwiedzamy przed Świętami Narodzenia Pańskiego i Zmartwychwstania Pańskiego. Udajemy się do chorych także wtedy, kiedy chory lub rodzina o to prosi.

6. Przed sakramentem małżeństwa obowiązuje przynajmniej 3 - miesięczny okres przygotowania. Zamiar zawarcia tego sakramentu trzeba zatem zgłosić w kancelarii nie później niż 3 pełne miesiące przed planowaną datą ślubu. Narzeczeni są zobowiązani do wysłuchania dziesięciu katechez oraz do uczestniczenia w zajęciach w Poradni Rodzinnej w Łaskarzewie (po otrzymaniu skierowania z parafii, w której ma się odbyć ślub). Ponadto przed zawarciem sakramentu małżeństwa narzeczeni powinni udać się do Urzędu Stanu Cywilnego (w dowolnym miejscu) i poprosić o stosowne zaświadczenia do małżeństwa konkordatowego. Parafia kandydatów do zawarcia sakramentu małżeństwa jest parafia faktycznego zamieszkania (a nie zameldowania).